Galinio vaizdo kameros įrengimas

Įrengta galinės vaizdo kameros sistema gerokai

palengvina transporto priemonės parkavimą,

ypatingai kai automobilis apsuptas dideliu kiekiu

objektų, kur įprastomis sąlygomis tai atlikti būtų

sudėtinga.


Norint sumontuoti galinio vaizdo kamerą automobilyje

 reikalingas monitorius, todėl galinio vaizdo stebėjimo

sistemos įrengimas apima pilną kameros ir monitoriaus

instaliaciją automobilyje.